Chittar Lake

Chittar Lake 1, 2016
huile sur toile, 90 x 146 cm
Chittar Lake 2, 2016
huile sur toile, 90 x 146 cm
Chittar Lake 3, 2016
huile sur toile, 90 x 146 cm
Chittar Lake 4, 2016
huile sur toile, 20 x 26 cm

 

© Adagp, Paris